Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4

Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4

av: Svenska kyrkan, Växjö Stift 5 år 4 månader sedan Programlängd: 0:34:51
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning?
Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring?
Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro?
Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.

Medverkande

Rebecca Lillian
Lisa Vinsander
Sherin Khankan

Produktionsteam

Dennis Jönsson
Öppna Kanalen Växjö