Interaktiva Växjö var ett projekt som hade som huvudmål att göra Växjö till Sveriges fullt interaktiva stad. Vad detta innebar var att Växjös befolkning, primärt barn och ungdomar, skulle få en möjlighet att kommunicera med beslutsfattare i Växjö utan att behöva träffa dem öga mot öga. Genom att skapa ett sammanlänkat nätverk av videoportaler (en fysisk touchskräm placerad i en monter) runt om i Växjö, kunde barn och ungdomar spela in sina frågor och funderingar och sedan skicka dessa till rätt person med hjälp av Öppna Kanalen. Öppna Kanalen skulle sedan se till att rätt person fick frågan och besvarade den. 

Effekt

När vi idag pratar med barn och ungdomar är det tydligt att nästan uteslutande alla känner att de inte har en möjlighet att påverka sin situation.  "Det är ingen idé att ens försöka få svar på sina frågor" har yttrats av mer än en person under de fokusgrupper som ägt plats. Vid flera tillfällen hade många av barnen och ungdomarna försökt kontakta en beslutsfattare och få svar, men de skickade enbart vidare och i värsta fall fick de inte ens ett svar. Med Interaktiva Växjö var tanken att ungdomarna skulle få en nära och stark koppling till beslutsfattare, vilket skulle resultera i att intresset och engagemanget i vårt samhälle skulle öka drastiskt hos denna grupp, istället för att försvinna. 

Genom att ge barn och ungdomar möjligheten att få kommunicera med beslutsfattare i Växjö och till och med ställa sina frågor till politiker på Kommunfullmäktigemöten skulle projektet se en stor grupp med samhällsintresserade ungdomar. Barn och ungdomar är vår framtid och genom att ge dem möjligheten att vara med och påverka sin vardag i ett tidigt stadie, kan vi i framtiden arbeta mot ett Växjö och ett Sverige som blir bättre för alla grupper. Tillsammans är vi starka!

Interaktiva Växjös program

Kontakt

[email protected] eller 0470 - 322 600

Det är viktigt att stimulera framväxten och utvecklingen av ett mer medmänskligt globalt samhälle. Lika viktigt är det att stärka barn, speciellt dem som utsätts för kränkningar av sina rättigheter, samt ge dem en röst i världen, respekt för deras rättigheter och en framtidstro.