En av Öppna Kanalen Växjös serier fylld med olika gäster, ett aktualitetsmagasin med betoning på nöje och det lokala.

Serien pågick mellan Mars och Juni 2017.

Avsnitt 1 - Bergendahlska Gården

Avsnitt 2 - Earth Week i Växjö

Avsnitt 3 - Muskelrock

Avsnitt 4 - Folkets Park

Avsnitt 5 - Musikmagasinet. Rexoria

Avsnitt 6 - Spel

Avsnitt 7 - Modelltåg

Avsnitt 8 - Musikmagasinet, Erika Hansson

Avsnitt 9 - Musikmagasinet, The Dryheaves

Avsnitt 10 - Uffes källare

Avsnitt 11 - Musikmagasinet, Anikee

Avsnitt 12 - Musikmagasinet, Fredrik Solfors

Avsnitt 13 - Musikmagasinet, Speedheater

Avsnitt 14 - Filmskaparen Anton Stenlund

Avsnitt 15 - Musikmagasinet, Ikiryo