Öppna Kanalen i Växjö äger tre slutförda projekt, varav två var finansierade av Allmänna Arvsfonden. De två första projekten strävade efter att förbättra barn och ungdomars situation i samhället. Barnens Egen TV ämnade ge barn en möjlighet att lära sig göra TV och sända program som de själva bestämmer över. Interaktiva Växjö var ett projekt som började hösten 2013. Detta projekt hade målet att med hjälp av videoportaler, koppla samman barn och ungdomar med beslutsfattare i Växjö för att ge dem en möjlighet att vara med och fatta beslut. 

Projekten i mer detalj