Medlemmarna är själva kärnan i Öppna Kanalen. Det är medlemmarna som producerar och sänder programmen. Öppna Kanalen har medlemmar som är föreningar, organisationer, myndigheter och företag. Våra honnörsord är demokrati, delaktighet och mångfald. ÖKK består i dagsläget av ett 15-tal föreningar och ett antal enskilda medlemmar.

ÖKKs medlemsföreningar 2023 var:

Läs om att bli medlem här