Kronobergs regionfullmäktige 10 april 2024

Kronobergs Regionfullmäktige 10 april 2024

av: Region Kronoberg 2 månader 1 vecka sedan Programlängd: 6:07:00
http://kronoberg.okv.se/rf240410

Årets andra Regionfullmäktige-möte av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls i Utvandrarnas Hus och är öppet för alla som vill komma och lyssna, allmänheten ges även möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund som äger rum strax efter mötets start.