Den 21-22/6 direktsänder vi årets tredje fullmäktigemöte av och med Region Kronoberg. Båda sändningarna börjar 09:00 och håller på tills mötena är slut. Första dagen beräknas avrundas vid 17:00

De kan ses på webben via dessa länkar och även direkt i TV-kanalen:

http://kronoberg.okv.se/rf160621

http://kronoberg.okv.se/rf160622

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.