Den 10/1 inbjuds Kronobergs invånare och medborgare till ett digitalt kunskapsseminarium.

Sändningen startar klockan 13.00, håller på till c:a 17:15 och kan ses via länken kronoberg.okv.se/seminarium2022

Det extra kunskapsseminariet kommer ge en fördjupad genomgång av innehållet i det underlag som kommer presenteras för vidare beredning avseende nytt sjukhus i Växjö.