Öppna Kanalen Växjö har beviljats medel för ett tredje år av Interaktiva Växjö. Det är ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden och som med hjälp av media ska göra det lättare för framför allt ungdomar att vara med och påverka genom direktkommunikation med beslutsfattare.

- Öppna Kanalen Växjö fortsätter att hitta nya sätt för att öka medborgares inflytande och delaktighet. Genom Interaktiva Växjö vill vi ta tillvara ungas kunskap och erfarenheter genom ett nyskapande arbete där målgruppen är med och påverkar, säger kanalchef Avdi Islami.

För att alla ska känna sig delaktiga i utvecklingen av det demokratiska samhället är det viktigt att det är enkelt att vara med och påverka. Genom projektet Interaktiva Växjö skapar Öppna Kanalen Växjö verktyg för att överbrygga klyftan mellan ungdomar och beslutsfattare.

Ungdomar kan spela in videomeddelanden, och få svar från beslutsfattare, via videoportaler, webbsida eller mobilapp. Genom TV-produktioner av, med och för ungdomar kan de lyfta fram de frågor som de själva tycker är viktiga.

- Vi är övertygade om att ungdomarnas synpunkter är viktiga för samhällsutvecklingen. Därför ska vi under det sista projektåret hitta former som engagerar ungdomar och samtidigt resulterar i en verksamhet som lever vidare i form av ett ungdomsforum i framtiden.