Samtal med...

Öppna Kanalen har under åren som gått lyft fram medborgare genom olika inslag.

Under 2016 kommer vi att ge utrymme till intressanta personer från Växjö och Kronoberg att dela med sig av sina erfarenheter, livsåskådning, livet i allmänhet, samhällsutveckling, kultur, politik, ledarskap och framförallt medmänsklighet.

Detta kommer att göras genom en programserie som heter "Samtal med" och som kommer att sändas en gång i månaden.

Måndag 23/5 18:00 Fredrik Modéus, Växjö Biskop
Måndag 20/6 18:00 Monica Skagne, Växjö Kommunchef

Fler kommer, läs mer.