- Nu får vi ytterligare kanaler att nå medborgarna på vilket är oerhört viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är mycket nöjd.

Det säger fullmäktiges ordförande Nils Posse (m) i en kommentar till det faktum att Växjö som första kommun i regionen nu börjar med livesändningar av sina fullmäktigesammanträden på webben och i kabel-TV-nätet.

- Jag hoppas att vi via webben kommer att nå en bredare publik. Att vi nu går ”world wide” ger också utflugna Växjöbor en chans att följa med i vad vi beslutar om här på hemmaplan, säger Nils Posse (m).

Första sändningen sker tisdagen den 18 december med start klockan 13.30 och samarbetspartner är Öppna Kanalen Växjö.

- Idén med Öppna Kanalen Växjö är att bidra till delaktighet och mångfald i lokalsamhället. Genom att sända kommunfullmäktige blir beslut som många berörs av mer tillgängliga för medborgarna. Vi är väldigt glada att kunna hjälpa till med detta, säger Daniel Westergren, produktionsansvarig för sändningarna.

- För många människor är det en dröm att få leva i ett demokratiskt samhälle. Nu lägger vi ytterligare en byggsten i den demokratiska bron mellan medborgare och politiska beslutsfattare, gläds Avdi Islami, verksamhetschef på Öppna Kanalen Växjö.

Kommunfullmäktiges samtliga sammanträden under mandatperioden kommer att direktsändas på webben. Efter avslutat sammanträde indexeras sändningen och inom 48 timmar efter avslutat sammanträde finns sändningen publicerad med möjlighet att kunna titta på varje ärende för sig.

- Under själva sändningen kommer du som tittare dessutom kunna ta del av de handlingar som tillhör ärendet. Du kan till exempel se underlag och förslag till beslut i det ärende som disk,>

Programmet som Växjö kommun valde för sändningarna av fullmäktige ger kommunen möjlighet att i framtiden bygga på sändningarna med publikinteraktion som att chatta och ställa frågor direkt i programmet.

- Det ger till exempel möjlighet för dem som inte kan ta sig till sammanträdet och närvara vid allmänhetens frågestund, att ändå föra fram sina frågor. Vår förhoppning är att möjligheten att interagera ska vara verklighet under våren 2008, berättar Henrik Nilsson.

Sändningarna från fullmäktige kommer att kunna följas på www.vaxjo.se/tv.

För mer information kontakta:

Nils Posse (m), fullmäktiges ordförande, tel. 0470-413 82, 0706-70 52 34

Henrik Nilsson, informationsansvarig, tel. 0470-414 97, 0703-99 07 71

Daniel Westergren, platschef Öppna Kanalen Växjö, tel. 0470-32 26 02

Avdi Islami, verksamhetschef Öppna Kanalen Växjö, tel. 073-151 28 55