Nu är det klart att Öppna Kanalen Växjö kommer att hålla till i en lokal mitt emot Tallgården, vid Araby Centrum. Tidigare höll närpolisen till i de lokalerna.

Öppna Kanalen kan disponera upp till 176 kvadratmeter, men så mycket kommer inte att bli aktuellt i inledningsskedet. Där kommer att byggas upp en inspelningsstudio och det ska finnas tillgång till videoredigering och kontor.

Det är Växjöhem som ställer lokalen till förfogande. Eftersom Tallgården är en plats där många föreningar från hela Växjö har olika aktiviteter tror vi att detta också ska berika Öppna Kanalens arbete.

Exakt när Öppna Kanalen flyttar in är osäkert, men det kommer att ske successivt, troligen redan nu i augusti.

För inspelning i studio kommer det också vara möjligt att hyra Kungsmadskolans inspelningsstudio, när den inte används av elever.