Den 8:e juni 2005 är ett historiskt datum i Öppna Kanalen Växjös historia. Då bildades nämligen föreningen på ett konstituerande årsmöte på Palladium. Ett drygt 40-tal personer närvarade vid årsmötet, där det bl.a. visades en purfärsk informationsfilm om Öppna Kanalen Växjö på den stora bioduken.

Du kan ladda ner årsmötesprotokollet under rubriken Styrelsen --> Mötesprotokoll.