Öppna Kanalen Växjö söker sändningstillstånd för digital-TV & testsändningar i kabelnätet i november
Pressrelease 05-10-04

Vid årsskiftet upphör samtliga sändningstillstånd för dem som idag sänder TV i det digitala marknätet (förutom för SVT och UR). Öppna Kanalen Växjö har som uttalat mål att så snart det blir möjligt sända i det digitala marknätet. Därför har vi nu lämnat in en ansökan till regeringen om att få sända digitalt över Kronobergs län via sändaren i Vislanda.

Om regeringen beviljar tillstånd kommer Öppna Kanalen Växjö att redan någon gång under 2006 nå samtliga hushåll i Kronobergs län. Men dit är det fortfarande en bit kvar. Till en början är det ComHems kabelnät som gäller, genom vilket vi når 13 000 hushåll i Växjö. Dessutom distribuerar Wexnet Öppna Kanalen Växjö kostnadsfritt genom sitt fibernät. På det sättet kan alla som har bredbandsuppkoppling via Wexnet och dator eller digitalbox till TV:n kunna titta på Öppna Kanalen Växjö, både i Växjö och i delar av Alvesta kommun. Öppna Kanalen Växjö kommer också att kunna beskådas via webben.

Testsändningar i november

Om allt går enligt planerna kommer testsändningar att börja under november månad. På det sättet testar vi att allt fungerar och tittare kan ratta in kanalen på sina TV-apparater. Vi söker nu efter filmer och program som redan är producerade för att kunna sända när vi kör igång!

Studion börjar ta form

Till Öppna Kanalens studio på Hjalmar Petris väg 2 (mitt emot Tallgården) har vi flyttat den professionella studioutrustning som vi köper för en krona från Kungsmadskolan, som har bytt till digital utrustning. I början av nästa vecka kompletteras detta med professionell sändnings- och redigeringsutrustning som hyrs för samma summa från Mediabolaget. Dessutom finns redigeringsutrustning på plats.

Årsmöte med ny styrelse

Onsdagen den 21:e september hade Öppna Kanalen Växjö årsmöte. Ett 40-tal närvarande valde en ny styrelse, fastslog budgeten för 2005-06 och diskuterade organisationsformer och andra frågor inför framtiden. Växjöhem har gått in med en grundplåt på 25 000 kronor, lika mycket förväntas från Hyresbostäder. Styrelsens första viktiga uppgift är att införskaffa ytterligare medel för investeringar och anställningar.

Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter:

Matz Hagman, Växjöhem (ordförande) Louise Leghammar (vice ordförande) Annika Holmgren, Veab (kassör) Marie Foisack, Tech Group/Grrl Tech Krister Håkansson, Växjö universitet Barbro Holmgren-Lange, Atrium Joanna Holden, Riksteatern Kronoberg Olof Björkmarker, Socialdemokraterna Fredric Ripe, Moderaterna Max Prades, ABF Södra Småland

Suppleanter:

Peter Estling, Arbete & Utveckling, Växjö kommun Janne Kemi, Tech Group Åke Sjöberg, AV-Media Kronoberg

Inadjungerade:

Avdi Islami, projektledare Daniel Westergren, projektledare (sekreterare)

För frågor och tid för intervju, hör av er till någon av följande:
Matz Hagman, Växjöhem (ordförande) 070-945 85 01
Avdi Islami, projektledare 073-151 28 55
Daniel Westergren, projektledare 073-551 40 08