Ordförande

  • Fia Sjöstrand - ordförande

Ledamöter

  • Thomas Billet
  • Katarina Liwbom
  • Braulio Fransisco
  • Claes-Göran Åhlander (nyval)

Revisor

  • Helena Fälton Björkman, Advice Revision

Ytterligare förslag kan tillkomma.

För valberedningen, Erik Jarl

Tillbaka till årsmöte