Föreningen Öppna Kanalen Kronoberg håller varje år ett årsmöte med styrelsen, anställda och föreningens medlemmar.

Årsmötet äger rum i början av året och inbjudan skickas ut till alla medlemmar i förväg.

 

Årsmöteshandlingar 2021

Extra årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar 2020