För boende i Växjö med omnejd är det möjligt att få in Öppna Kanalen Växjö på sin TV antingen digitalt, analogt eller via IPTV. Var du än bor är det också möjligt att titta på Öppna Kanalen Växjös sändningar via ÖKV Play.

Hitta ÖKV på din TV 

Digital kabel-TV

ÖKV sänder i Com Hems digitala TV-nät (t.ex. Växjöbostäder, Hyresbostäder, Vidingehem och flera privata bostadsbolag som HSB). Du kan se ÖKV digitalt om du har en digitalbox eller om du använder en inbyggd digitalmottagare i din TV.

Sök efter kanalplats 450 eller 451. Den kallas "Lokal Öppen kanal". Om du inte får in någon signal på dessa platser kan du behöva dra ur strömmen till din digitalbox, vänta en stund, och sätta i den igen.

Analog kabel-TV

Du kan få in ÖKV analogt via Tele2. Om du inte har digitalbox eller digitalmottagare i din TV kan du se ÖKV analogt.

Sök in kanalen så här:

  1. Gör en kanalsökning
    Titta i manualen för din TV på ”kanalsökning” eller ”söka kanaler”. Följ instruktionerna. Ofta går du in via ”Meny”. De flesta TV-apparater söker automatiskt på alla band.
  2. Bläddra igenom dina kanaler
    Då hittar du Öppna Kanalen Växjö! Vi finns på olika kanalnummer i olika TV-apparater, t ex S-bandet på plats 12 eller kanal 91.
  3. Programmera in Öppna Kanalen Växjö som en av dina favoriter!
    Välj på vilket nummer du vill spara Öppna Kanalen Växjö (se din TV-manual) eller välj kanalen som favorit.

IPTV (digital-TV via bredband)

Om du har TV via Wexnet kan du också se ÖKV via IPTV. Alla operatörer sänder ännu inte ÖKV. Ta kontakt med Wexnet för att fråga om just din IPTV-leverantör sänder ÖKV. Läs mer på Wexnets hemsida.
Hos de flesta IPTV-leverantörer finns vi på kanalplats 291 och 299. Om inte en fungerar, prova den andra.