Medlemmarna är själva kärnan i Öppna Kanalen Växjö. Det är medlemmarna som producerar och sänder programmen. Öppna Kanalen Växjö har medlemmar som är föreningar, organisationer, myndigheter och företag. Våra honnörsord är demokrati, delaktighet och mångfald. ÖKV består i dagsläget av 41 föreningar och ett antal enskilda medlemmar.

ÖKVs medlemsföreningar 2019 var:

Läs om att bli medlem här