ÖKV arbetade under våren 2015 med en förstudie finansierad av ESF-rådet. FRAS står för framtidens samhälle och det är kring detta förstudien fokuserar.

Sverige är ett land med stor mångfald bland sin befolkning. Samtidigt som detta är en styrka finns det utsatta grupper som har svårare att helt integreras i samhället, som t.ex. ungdomar och personer med annan etnisk bakgrund eller funktionshinder.

Projektet som förstudien ämnas resultera i, syftar till att bryta igenom barriärer och integrera dessa grupper i samhället. Detta ska genomföras genom att anpassa äldre metoder för integration till att bättre passa behoven i ett samhälle med snabb teknologisk utveckling.

I dagens uppkopplade verklighet finns det större behov av interaktion och snabb respons. Öppna Kanalen Växjö besitter en unik position och möjlighet att utveckla en plattform som kan förbättra positionerna för alla nämnda befolkningsgrupper.

Genom förstudien ska vi identifiera behov och möjligheter för att utveckla en plattform där moderna verktyg för media och kommunikation används som ett sätt att skapa sysselsättning och kompetensutveckling för utsatta grupper, och genom detta minska utanförskap.