söndag, augusti 25, 2019

08:00
Minns du sången, avsnitt 3 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
08:30
Teckenspråket som väcker nyfikenhet / av Funkibator
Denna version av programmet teckentolkas. Teckenspråkets dag är den 14 maj. I år är det 35 år sedan Sverige som första land i världen erkände teckenspråk som förstaspråk för döva. I samband med det här uppmärksammar vi teckenspråket där vi försöker gräva lite djupare, ställa frågor och även våga ställa de där ”dumma” frågorna. Vi får möta ett antal personer från föreningslivet och en som är nyanländ flykting och som lärde sig teckenspråk under en praktik inom Funkibator. Vi söker efter svaren på frågor kring om det finns ett eller flera olika teckenspråk och hur det fungerar om man varken ser eller hör. Programmet har kommit till genom ett samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda och Funkibator i Kronobergs län. Programmet är en del i en större informationskampanj för att sprida information och medvetenhet kring teckenspråk och att leva i en situation där man kommunicerar genom händer, kroppspråk och mimik.
09:05
Bokprat: Vi skulle ju rädda världen / av Öppna Kanalen Växjö
Välkommen till bokprat med författaren Cecilia Jonsson. När de första u-landsvolontärerna - pionjärvolontärerna - för dryga femtio år sedan åkte ut i världen var detta nytt och oprövat. Sedan dess har många unga följt i deras fotspår och trampat upp nya stigar. Pionjärvolontärerna tillbringade ett par år av sina liv i Indiens och Perus slumområden för att arbeta för och med de fattiga i syfte att förbättra människors livsvillkor. Med sig hem fick de internationella erfarenheter som tidigare generationer inte vågat drömma om. I boken "Pionjärvolontärerna" berättar Cecilia Jonsson om Sveriges internationalisering, vilka pionjärvolontärerna var, vad de gjorde under volontärtjänsten och vilka vägar deras privata och professionella liv tog efter hemkomst. Fram träder en del i svensk kvinnohistoria som inte tidigare har berättats. Arrangör: Det fria ordets hus. Inspelat 15/3 2016
12:00
Minns du sången, avsnitt 3 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
12:30
Teckenspråket som väcker nyfikenhet / av Funkibator
Denna version av programmet teckentolkas. Teckenspråkets dag är den 14 maj. I år är det 35 år sedan Sverige som första land i världen erkände teckenspråk som förstaspråk för döva. I samband med det här uppmärksammar vi teckenspråket där vi försöker gräva lite djupare, ställa frågor och även våga ställa de där ”dumma” frågorna. Vi får möta ett antal personer från föreningslivet och en som är nyanländ flykting och som lärde sig teckenspråk under en praktik inom Funkibator. Vi söker efter svaren på frågor kring om det finns ett eller flera olika teckenspråk och hur det fungerar om man varken ser eller hör. Programmet har kommit till genom ett samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda och Funkibator i Kronobergs län. Programmet är en del i en större informationskampanj för att sprida information och medvetenhet kring teckenspråk och att leva i en situation där man kommunicerar genom händer, kroppspråk och mimik.
13:05
Bokprat: Vi skulle ju rädda världen / av Öppna Kanalen Växjö
Välkommen till bokprat med författaren Cecilia Jonsson. När de första u-landsvolontärerna - pionjärvolontärerna - för dryga femtio år sedan åkte ut i världen var detta nytt och oprövat. Sedan dess har många unga följt i deras fotspår och trampat upp nya stigar. Pionjärvolontärerna tillbringade ett par år av sina liv i Indiens och Perus slumområden för att arbeta för och med de fattiga i syfte att förbättra människors livsvillkor. Med sig hem fick de internationella erfarenheter som tidigare generationer inte vågat drömma om. I boken "Pionjärvolontärerna" berättar Cecilia Jonsson om Sveriges internationalisering, vilka pionjärvolontärerna var, vad de gjorde under volontärtjänsten och vilka vägar deras privata och professionella liv tog efter hemkomst. Fram träder en del i svensk kvinnohistoria som inte tidigare har berättats. Arrangör: Det fria ordets hus. Inspelat 15/3 2016
18:00
Minns du sången, avsnitt 3 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
18:30
Teckenspråket som väcker nyfikenhet / av Funkibator
Denna version av programmet teckentolkas. Teckenspråkets dag är den 14 maj. I år är det 35 år sedan Sverige som första land i världen erkände teckenspråk som förstaspråk för döva. I samband med det här uppmärksammar vi teckenspråket där vi försöker gräva lite djupare, ställa frågor och även våga ställa de där ”dumma” frågorna. Vi får möta ett antal personer från föreningslivet och en som är nyanländ flykting och som lärde sig teckenspråk under en praktik inom Funkibator. Vi söker efter svaren på frågor kring om det finns ett eller flera olika teckenspråk och hur det fungerar om man varken ser eller hör. Programmet har kommit till genom ett samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda och Funkibator i Kronobergs län. Programmet är en del i en större informationskampanj för att sprida information och medvetenhet kring teckenspråk och att leva i en situation där man kommunicerar genom händer, kroppspråk och mimik.
19:05
Bokprat: Vi skulle ju rädda världen / av Öppna Kanalen Växjö
Välkommen till bokprat med författaren Cecilia Jonsson. När de första u-landsvolontärerna - pionjärvolontärerna - för dryga femtio år sedan åkte ut i världen var detta nytt och oprövat. Sedan dess har många unga följt i deras fotspår och trampat upp nya stigar. Pionjärvolontärerna tillbringade ett par år av sina liv i Indiens och Perus slumområden för att arbeta för och med de fattiga i syfte att förbättra människors livsvillkor. Med sig hem fick de internationella erfarenheter som tidigare generationer inte vågat drömma om. I boken "Pionjärvolontärerna" berättar Cecilia Jonsson om Sveriges internationalisering, vilka pionjärvolontärerna var, vad de gjorde under volontärtjänsten och vilka vägar deras privata och professionella liv tog efter hemkomst. Fram träder en del i svensk kvinnohistoria som inte tidigare har berättats. Arrangör: Det fria ordets hus. Inspelat 15/3 2016
20:00
Minns du sången, avsnitt 3 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
20:30
Teckenspråket som väcker nyfikenhet / av Funkibator
Denna version av programmet teckentolkas. Teckenspråkets dag är den 14 maj. I år är det 35 år sedan Sverige som första land i världen erkände teckenspråk som förstaspråk för döva. I samband med det här uppmärksammar vi teckenspråket där vi försöker gräva lite djupare, ställa frågor och även våga ställa de där ”dumma” frågorna. Vi får möta ett antal personer från föreningslivet och en som är nyanländ flykting och som lärde sig teckenspråk under en praktik inom Funkibator. Vi söker efter svaren på frågor kring om det finns ett eller flera olika teckenspråk och hur det fungerar om man varken ser eller hör. Programmet har kommit till genom ett samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda och Funkibator i Kronobergs län. Programmet är en del i en större informationskampanj för att sprida information och medvetenhet kring teckenspråk och att leva i en situation där man kommunicerar genom händer, kroppspråk och mimik.
21:05
Bokprat: Vi skulle ju rädda världen / av Öppna Kanalen Växjö
Välkommen till bokprat med författaren Cecilia Jonsson. När de första u-landsvolontärerna - pionjärvolontärerna - för dryga femtio år sedan åkte ut i världen var detta nytt och oprövat. Sedan dess har många unga följt i deras fotspår och trampat upp nya stigar. Pionjärvolontärerna tillbringade ett par år av sina liv i Indiens och Perus slumområden för att arbeta för och med de fattiga i syfte att förbättra människors livsvillkor. Med sig hem fick de internationella erfarenheter som tidigare generationer inte vågat drömma om. I boken "Pionjärvolontärerna" berättar Cecilia Jonsson om Sveriges internationalisering, vilka pionjärvolontärerna var, vad de gjorde under volontärtjänsten och vilka vägar deras privata och professionella liv tog efter hemkomst. Fram träder en del i svensk kvinnohistoria som inte tidigare har berättats. Arrangör: Det fria ordets hus. Inspelat 15/3 2016
22:00
Minns du sången, avsnitt 3 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
22:30
Teckenspråket som väcker nyfikenhet / av Funkibator
Denna version av programmet teckentolkas. Teckenspråkets dag är den 14 maj. I år är det 35 år sedan Sverige som första land i världen erkände teckenspråk som förstaspråk för döva. I samband med det här uppmärksammar vi teckenspråket där vi försöker gräva lite djupare, ställa frågor och även våga ställa de där ”dumma” frågorna. Vi får möta ett antal personer från föreningslivet och en som är nyanländ flykting och som lärde sig teckenspråk under en praktik inom Funkibator. Vi söker efter svaren på frågor kring om det finns ett eller flera olika teckenspråk och hur det fungerar om man varken ser eller hör. Programmet har kommit till genom ett samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda och Funkibator i Kronobergs län. Programmet är en del i en större informationskampanj för att sprida information och medvetenhet kring teckenspråk och att leva i en situation där man kommunicerar genom händer, kroppspråk och mimik.
23:05
Bokprat: Vi skulle ju rädda världen / av Öppna Kanalen Växjö
Välkommen till bokprat med författaren Cecilia Jonsson. När de första u-landsvolontärerna - pionjärvolontärerna - för dryga femtio år sedan åkte ut i världen var detta nytt och oprövat. Sedan dess har många unga följt i deras fotspår och trampat upp nya stigar. Pionjärvolontärerna tillbringade ett par år av sina liv i Indiens och Perus slumområden för att arbeta för och med de fattiga i syfte att förbättra människors livsvillkor. Med sig hem fick de internationella erfarenheter som tidigare generationer inte vågat drömma om. I boken "Pionjärvolontärerna" berättar Cecilia Jonsson om Sveriges internationalisering, vilka pionjärvolontärerna var, vad de gjorde under volontärtjänsten och vilka vägar deras privata och professionella liv tog efter hemkomst. Fram träder en del i svensk kvinnohistoria som inte tidigare har berättats. Arrangör: Det fria ordets hus. Inspelat 15/3 2016