söndag, februari 17, 2019

08:00
Minns du sången, avsnitt 22 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
08:30
Trygghetskonferens 2018 - Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? / av Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018 För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring? Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare. Föreläsning 3 av 4 Marie Torstensson Levander är professor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Marie har sedan 1990-talet bedrivit forskning kring brott, trygghet och förebyggande arbete samt utvecklat metoder för att mäta trygghet; i synnerhet inom polisorganisationen. Hon leder för närvarande ett projekt med fokus på hur ungdomar med olika egenskaper påverkas av sociala miljöfaktorer i beslutet att begå brott. Anna-Karin Ivert är docent i kriminologi vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Anna-Karins forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om otrygghet, kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon ansvarar sedan flera år för den trygghetsmätning som institutionen för kriminologi genomför i samarbete med Malmö stad och polisen i Malmö. Föredrag: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop?
09:20
Tillsammans i psykisk hälsa, snack i TV-soffan / av Funkibator
Emelie Henriksson från föreningen Ubuntu gästade i mars 2017 Växjö och Funkibator förening. Ubuntu arbetar med frågor inom psykisk ohälsa och under Emelies besök blev det både föreläsning och intressanta samtal. Här hör du henne diskutera med medlemmar i Funkibator om psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa någon som lider av psykisk ohälsa. Ubuntu etableras nu i Kronobergs län.
12:00
Minns du sången, avsnitt 22 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
12:30
Trygghetskonferens 2018 - Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? / av Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018 För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring? Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare. Föreläsning 3 av 4 Marie Torstensson Levander är professor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Marie har sedan 1990-talet bedrivit forskning kring brott, trygghet och förebyggande arbete samt utvecklat metoder för att mäta trygghet; i synnerhet inom polisorganisationen. Hon leder för närvarande ett projekt med fokus på hur ungdomar med olika egenskaper påverkas av sociala miljöfaktorer i beslutet att begå brott. Anna-Karin Ivert är docent i kriminologi vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Anna-Karins forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om otrygghet, kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon ansvarar sedan flera år för den trygghetsmätning som institutionen för kriminologi genomför i samarbete med Malmö stad och polisen i Malmö. Föredrag: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop?
13:20
Tillsammans i psykisk hälsa, snack i TV-soffan / av Funkibator
Emelie Henriksson från föreningen Ubuntu gästade i mars 2017 Växjö och Funkibator förening. Ubuntu arbetar med frågor inom psykisk ohälsa och under Emelies besök blev det både föreläsning och intressanta samtal. Här hör du henne diskutera med medlemmar i Funkibator om psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa någon som lider av psykisk ohälsa. Ubuntu etableras nu i Kronobergs län.
18:00
Minns du sången, avsnitt 22 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
18:30
Trygghetskonferens 2018 - Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? / av Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018 För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring? Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare. Föreläsning 3 av 4 Marie Torstensson Levander är professor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Marie har sedan 1990-talet bedrivit forskning kring brott, trygghet och förebyggande arbete samt utvecklat metoder för att mäta trygghet; i synnerhet inom polisorganisationen. Hon leder för närvarande ett projekt med fokus på hur ungdomar med olika egenskaper påverkas av sociala miljöfaktorer i beslutet att begå brott. Anna-Karin Ivert är docent i kriminologi vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Anna-Karins forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om otrygghet, kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon ansvarar sedan flera år för den trygghetsmätning som institutionen för kriminologi genomför i samarbete med Malmö stad och polisen i Malmö. Föredrag: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop?
19:20
Tillsammans i psykisk hälsa, snack i TV-soffan / av Funkibator
Emelie Henriksson från föreningen Ubuntu gästade i mars 2017 Växjö och Funkibator förening. Ubuntu arbetar med frågor inom psykisk ohälsa och under Emelies besök blev det både föreläsning och intressanta samtal. Här hör du henne diskutera med medlemmar i Funkibator om psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa någon som lider av psykisk ohälsa. Ubuntu etableras nu i Kronobergs län.
20:00
Minns du sången, avsnitt 22 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
20:30
Trygghetskonferens 2018 - Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? / av Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018 För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring? Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare. Föreläsning 3 av 4 Marie Torstensson Levander är professor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Marie har sedan 1990-talet bedrivit forskning kring brott, trygghet och förebyggande arbete samt utvecklat metoder för att mäta trygghet; i synnerhet inom polisorganisationen. Hon leder för närvarande ett projekt med fokus på hur ungdomar med olika egenskaper påverkas av sociala miljöfaktorer i beslutet att begå brott. Anna-Karin Ivert är docent i kriminologi vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Anna-Karins forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om otrygghet, kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon ansvarar sedan flera år för den trygghetsmätning som institutionen för kriminologi genomför i samarbete med Malmö stad och polisen i Malmö. Föredrag: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop?
21:20
Tillsammans i psykisk hälsa, snack i TV-soffan / av Funkibator
Emelie Henriksson från föreningen Ubuntu gästade i mars 2017 Växjö och Funkibator förening. Ubuntu arbetar med frågor inom psykisk ohälsa och under Emelies besök blev det både föreläsning och intressanta samtal. Här hör du henne diskutera med medlemmar i Funkibator om psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa någon som lider av psykisk ohälsa. Ubuntu etableras nu i Kronobergs län.
22:00
Minns du sången, avsnitt 22 / av Öppna Kanalen Växjö
Minns Du Sången är en programserie, som har sitt ursprung i Bill och Gloria Gaithers TV-program i USA. Men det är anpassningen till svenska förhållanden som har gjort serien så framgångsrik i Sveriges Television. Urban Ringbäck och Anders Jaktlund har tillsammans med sångare, musiker och TV-Inters medarbetare lyckats skapa en “elektrifierad stämning” i studion som inneburit att artisterna delat med sig av livserfarenheter med både tårar och skratt.
22:30
Trygghetskonferens 2018 - Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? / av Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018 För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring? Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare. Föreläsning 3 av 4 Marie Torstensson Levander är professor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Marie har sedan 1990-talet bedrivit forskning kring brott, trygghet och förebyggande arbete samt utvecklat metoder för att mäta trygghet; i synnerhet inom polisorganisationen. Hon leder för närvarande ett projekt med fokus på hur ungdomar med olika egenskaper påverkas av sociala miljöfaktorer i beslutet att begå brott. Anna-Karin Ivert är docent i kriminologi vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Anna-Karins forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om otrygghet, kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon ansvarar sedan flera år för den trygghetsmätning som institutionen för kriminologi genomför i samarbete med Malmö stad och polisen i Malmö. Föredrag: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop?
23:20
Tillsammans i psykisk hälsa, snack i TV-soffan / av Funkibator
Emelie Henriksson från föreningen Ubuntu gästade i mars 2017 Växjö och Funkibator förening. Ubuntu arbetar med frågor inom psykisk ohälsa och under Emelies besök blev det både föreläsning och intressanta samtal. Här hör du henne diskutera med medlemmar i Funkibator om psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa någon som lider av psykisk ohälsa. Ubuntu etableras nu i Kronobergs län.