Förslag på Ordförande

  • Fia Sjöstrand - ordförande

Förslag  på Ledamöter

  • Katarina Liwbom
  • Claes-Göran Åhlander
  • Thomas Billet

Revisor

  • Helena Fälton Björkman, Advice Revision

Tillbaka