Valberedningens förslag på ny styrelse för 2020

Tidigare valda på 2 år, 2019+2020

  • Fia Sjöstrand
  • Stefan Johansson

Omval

  • Lucas Mellergård - ordförande

Nyval

  • Thomas Billet
  • Katarina Liwbom
  • Braulio Fransisco

Tillbaka till årsmötessidan