Härmed kallas medlemmarna i föreningen Öppna Kanalen Växjö till årsmöte! 

Datum: Onsdag 25 mars 2020
Klockan: 18:00
Plats: Öppna Kanalen, Infanterigatan 10, Växjö (Obs ny adress) 

Förslag och motioner till årsmötet bör insändas till [email protected] senast två veckor innan årsmötet! Årsmöteshandlingarna publiceras löpande på http://www.okv.se/arsmote.

Vi är tacksamma för anmälan av er representant, till [email protected], senast 13 mars 2020. Alla andra intresserade är också välkomna. Anmäl gärna hur många som beräknas komma från er förening.

Förslag på nomineringar till nya styrelsen skickas till [email protected]

 

Med vänlig hälsning!

Styrelsen

 

Tillbaka till årsmötessidan