TV-sändningen ligger just nu nere på grund av byte till ett bättre och mer stabilt system för utsändning.

Det kommer att vara svart i TV-rutan under tiden, vi jobbar på att ha igång det nya systemet inom kort. När sändningarna är igång igen kommer det innebära bättre kvalitet och betydligt större möjligheter till ett mer dynamiskt innehåll i slingan.