NY PROGRAMSERIE! Tusen och en natt

27 september 2017
Garvis, Barbarella, Leif Bloms, X-port. Namn som betytt mycket för det kronobergska nöjeslivet. Nu är de dessutom viktiga delar i den TV-serie som Smålands Musikarkiv producerat tillsammans med Öppna Kanalen Växjö.