Landstinget Kronoberg fyller i år 150 år. Fyra onsdagar i rad fr.o.m. 6/11 och framåt hålls det öppna föreläsningar i Restaurang Strandbjörket, vid Centrallasarettet Växjö. Det krävs ingen anmälan för att dela i föreläsningarna på plats men för den som hellre följer föreläsningarna ifrån TV-soffan sänds föreläsningarna Live via ÖKV Play och dagen efter på ÖKV TV (18.00/20.00/23.00).

Den första föreläsningen hölls onsdagen 6/11 och handlade om Depression och Ångest. Denna föreläsning kan du se i repris på ÖKV Play (http://okv.se/play/landstinget-kronoberg/depression-och-Angest-fran-sluten-mentalsjukvard-till-vardagsbekymmer).

Innehåll: Om övergången från att vara udda och skambelagt till att vara något som gemene man kan drabbas av. Idag bedöms och behandlas patienten i första hand inom primärvård och bara i svårare fall inom psykiatrin. Liten historik och dagens uppdelning och behandlingsmöjligheter inom öppen och sluten vård, inom psykiatri och primärvård. 

Föreläsare: Andrea Christoffersson, Filippa Hummer och Åsa Ortvall

Kommande föreläsningar

Föreläsning: Kirurger och Medicinare - vänner eller fiender?

Tid: Onsdag 14/11 - kl. 18.00

Innehåll: En rapsodi med lokala och nationella nedslag om hur samverkan mellan de två stora sjukhusspecialiteterna utvecklats under 250 år. Skära bort eller åderlåta; sticka hål eller grötomslag; operation eller läkemedel.

Föreläsare: Hilding Björkman och Mats Roman

Länk till programmet: http://okv.se/play/landstinget-kronoberg/kirurger-och-medicinare---vanner-eller-fiender

Föreläsning: Penicilliner och andra antibiotika - håller de på att ta slut? 

Tid: Onsdag 20/11 - kl. 18.00

Innehåll: Sedan 1940-talet har vi kunnat behandla infektioner med antibiotika. Antibiotika har räddat livet på många människor och ändrat sjukdomars förlopp i ännu fler fall. Överförbrukning och felaktigt bruk av antibiotika leder nu till att många bakterier utvecklat sådan motståndskraft att de inte längre kan påverkas med antibiotika. Föreläsningen beskriver hur en era håller på att ta slut och de konsekvenser det kan få för möjligheterna att utöva det vi i dag kallar ”modern medicin” – dvs lyckad cancerbehandling, reservdelskirurgi, transplantationer, framgångsrik intensivvård och vård av för tidigt födda.

Föreläsare: Gunnar Kahlmeter

Länk: http://okv.se/play/landstinget-kronoberg/penicilliner-och-andra-antibiotika---haller-de-pa-att-ta-slut

Föreläsning: En sjukvård för hela människan - finns den?

Tid: Onsdag 27/11 - kl. 18.00

Innehåll: Från ensamma provinsialläkare till vårdcentraler med distriktsläkare i teamarbete med många andra personalgrupper. Har vi fått en bättre vård för den enskilda människan?

Föreläsare: Christer Petersson

Länk: http://okv.se/play/landstinget-kronoberg/en-sjukvard-for-hela-manniskan---finns-den