Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Gun-Britt Ivansson

Talare

Errol Temanie

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Viktor Emlisson (M)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Viktor Emilsson (M)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att jämte ordförande utse regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Jormfeldt och 2:e vice ordförande Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att justering sker 2015-11-05, klockan 15.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Allmänhetens frågestund (30 min)

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

6. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträde avsätts tid till frågestund för ledamöterna. Syftet med frågan ska vara att inhämta sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde.

En fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Enbart frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Allmänhetens frågestund (30 min)

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

6. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträde avsätts tid till frågestund för ledamöterna. Syftet med frågan ska vara att inhämta sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde.

En fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Enbart frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

7. Interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts:

 1. Interpellation från Thomas Haraldsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Oskuldskontroller som utförs på offentligt finansierade vårdinrättningar i Sverige.
 2. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande – Nyttjandet av lokaler i Kronobergs län.
 3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande – Nya blodsockermätare.
 4. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande – Situationen på våra akutmottagningar.
 5. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande – Behov av tandvård i hela Kronoberg.
 6. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens ordförande – Beslut om att göra Vårdcentralen Strömsnäsbruk till filial.

8. Frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid fullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning i frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska ha ett bestämt innehåll, med en kort inledande förklaring.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar före det sammanträde där ledamoten avser att ställa frågan. Svaret behöver inte vara skriftligt.

10. Fördelning av medborgarförslag – Extra busslinje mellan Växjö och Ljungby.

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Malin Wass, Norrabergsgatan 4, Ljungby, har lämnat följande medborgarförslag till regionfullmäktige:

"Hej

Jag har ett önskemål om en extra busslinje mellan Växjö och Ljungby vid lunchtid på fredagar. Jag tycker att det är ett stort hopp mellan kl 11:45 och 13:20. Jag har en önskan om att det skulle gå en buss runt 12:15/12:30 - gärna en snabbuss."

11. Fördelning av medborgarförslag – Sänk biljettaxan för pensionärer och handikappade.

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige beslutar

att överlämna förslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Åke Nilsson, Gavottvägen 16, Växjö, har lämnat följande medborgarförslag till regionfullmäktige:

"Att sänka biljettaxan på bussarna mellan klockan 10 och 15 till Växjö centrum för handikappade och pensionärer.

Detta för att stärka centrumhandeln.

Man kan också tänka sig ett liknande system som man har i Hässleholms kommun där alla över 70 år får ett kort som ger rabatterade bussresor.

Denna metod skulle troligen leda till en lägre total kostnad för samhället dels genom att öka täckningsgraden på bussarna och leda till att man använder kollektivtrafiken istället för färdtjänst."

12. Region Kronoberg budget 2015 – justeringar av budgetramar 2015.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden överföra:

- 3,2 mnkr för korrigering av personalkostnader (tidigare preliminära fördelningar)

- 1,3 mnkr för ökade läkemedelskostnader (tidigare ej fördelade anslag)

- 1,3 mnkr (6,5 mnkr helårseffekt 2016) för Privata vårdgivare fr o m 1/9-2015 till Psykiatricentrum (Capio vuxenpsykiatri Hovshaga upphör)

- 1,3 mnkr (3,9 mnkr helårseffekt 2016) för Privata vårdgivare fr o m 1/9-2015 till Kirurgicentrum (ÖNH-verksamhet, Tomas Lindskog upphör)

- 36,6 mnkr (avser 2016) för Privata vårdgivare för att sortera under Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde fr o m 2016

att från Trafiknämnden till Regionstyrelsen överföra:

- 0,5 mnkr (1,1 mnkr helårseffekt 2016) för Gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet (flyttats till Regionservice i samband med regionbildningen)

att från Regional utvecklingsnämnden till Regionstyrelsen överföra:

- 1,3 mnkr (2,6 mnkr helårseffekt 2016) för Gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet (flyttats till Regionservice i samband med regionbildningen)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade 2015-02-25 § 13 beslut om fördelning av nettokostnadsramen 2015. I det beslutsunderlaget framgick det att en del justeringar kvarstod att utreda och senare fördela mellan Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Efter utredning föreslås därför ovanstående förändringar av ramfördelning mellan nämnderna för att anpassa ramarna utifrån organisationsförändringen 2015.

Inom Regionstyrelsen (Regiongemensamt) ”Ej fördelade anslag” kvarstår medel som hänförs till beslutad läkemedelsbudget för 2015. Mot bakgrund av redovisade kostnadsökningar för läkemedel föreslås därför att dessa medel (1,3 mnkr) överförs till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Därutöver så föreslås att budgetanslag överförs från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamhet som tidigare utförts av privata vårdgivare genom vårdavtal.

Inom ramen för privata vårdgivare har Capio genom vårdavtal/LOU bedrivit vuxenpsykiatri vid Hovshaga. Den avtalade verksamheten upphörde i juli 2015 och föreslås övergå till Psykiatricentrum fr o m 1 september.

Inom ramen för privata vårdgivare har Tomas Lindskog genom vårdavtal/LOU bedrivit öron-näsa-halsverksamhet. Den avtalade verksamheten upphörde den 31 augusti och föreslås övergå till Kirurgicentrums ÖNH-klinik fr o m 1 september.

Fr o m 2016-01-01 föreslås att anslaget för Privata vårdgivare ska sortera under Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och ingå i gemensam hälso- och sjukvårdsverksamhet. I nuläget bedöms att det inte är aktuellt med att förändra den administrativa funktionen för privata vårdgivare.

Från Trafiknämnden respektive Regional utvecklingsnämnd föreslås att anslag för gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet överförs till regionstyrelsen(regionservice) som i och med regionbildningen övertagit verksamheten.

13. Reglemente för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa Reglemente för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region Kronoberg, och

att reglementet gäller från 2016-01-01

Sammanfattning

Den politiska organisationen i Region Kronoberg ska stärka och utveckla medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Regionstyrelsen har ett särskilt uppdrag att samverka med pensionärsorganisationerna genom pensionärsrådet som inrättades 2015-01-01.

De pensionärsorganisationer som samverkar med Region Kronoberg och bidrar till att regionen når uppställda mål inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, forskning och utveckling, kultur och trafik kan årligen ansöka om bidrag för sin verksamhet.

Särskilda villkor för att erhålla bidrag är desamma som för att ingå i pensionärsrådet:

- Organisationen ska vara rikstäckande.

- Organisationen ska ha minst 500 medlemmar i Kronobergs län.

- Verksamhet ska bedrivas i minst två av länets kommuner.

14. Svar på motion – Utred busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen om att utreda förutsättningarna för en busslinje mellan Tingsryd och Emmaboda.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (FP) har lämnat följande motion till regionfullmäktige:

"Kollektivtrafik spelar stor roll för människors möjlighet att arbetspendla och studiependla. En väl fungerande kollektivtrafik är dessutom av avgörande betydelse för att vår region ska göra så litet klimatavtryck som möjligt.

Under alliansstyret mellan 2007 och 2014 gjordes stora insatser för att förbättra möjligheterna att åka kollektivt och idag är kollektivtrafiken i stora delar av länet av hög kvalitet och med hög turtäthet. Ett mål är att kollektivtrafiken ska bli fossilbränslefri. Samtidigt går det att göra betydligt mer för att skapa en ännu bättre kollektivtrafik.

En sådan åtgärd är att skapa en busslinje mellan Tingsryd och Emmaboda. Det skulle ge möjligheter för en betydligt bättre arbets- och studiependling. Det skulle bidra till att skapa större arbetsmarknadsregioner.

Det är 45 kilometer mellan Tingsryd och Emmaboda. Båda kommunerna har stora arbetsplatser och skolor, t.ex. Flygt och AMB, som kan rekrytera långt utanför den egna kommunen. Kollektivt resande mellan dessa orter tar minst 1 timme och 25 minuter, men kan också ta betydligt mer än 2 timmar.

Direktbuss mellan Tingsryd och Emmaboda skulle sänka restiden till omkring 45 minuter. Detta skulle gynna såväl medborgare som arbetsgivare i bägge kommunerna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Folkpartiet att Regionfullmäktige beslutar

att utreda förutsättningarna för en busslinje mellan Tingsryd och Emmaboda." 

15. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Oskuldskontroller som utförs på offentligt finansierade vårdinrättningar i Sverige.

Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"TV4:as Kalla fakta avslöjade att så kallade oskuldskontroller utförs på offentligt finansierade vårdinrättningar i Sverige, mot patientens vilja. De framgick även att läkare skriver oskuldsintyg.

Oskuldskontroller tillika intyg mot kvinnans vilja är ett brott mot mänskliga rättigheter som inte på något sätt ska få förekomma. Den samlade läkarvetenskapen är helt klar på att det inte går att bevisa någons oskuld med denna typ av undersökning. Trots det utförs detta övergrepp.

I programmet jämställer Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU dessa undersökningar med våldtäkt och FN pratar i termer av tortyr och brott mot de mänskliga rättigheterna och kräver att Sverige tar fram nationella riktlinjer som fördömer och förbjuder dessa handlingar. Att dessa kraftuttryck används anser jag bekräftar att dessa undersökningar måste upphöra.

Låt oss vara tydliga: Att utföra oskuldskontroller är sexuellt förtryck i all sin kalla omänsklighet. Det är helt oacceptabelt att denna form för sexuellt förtryck utförs av vårdenheter i Sverige. Att vårdenheter utför oskuldskontroller sätter hela vårdens trovärdighet på spel. Det kan på sikt få ännu mer långtgående konsekvenser i samhället än vad de drabbade redan har fått utstå.

Region Kronoberg och vården som utförs i vårt namn får aldrig medverka till att enskilda individer inte kan leva ett fritt liv, sexuellt som på alla andra vis. Det är helt avgörande för att vi ska leva upp till vårt syfte och våra visioner om allas lika värde. Därför vill jag ställa nedanstående frågor till hälso-/sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg vad som görs i Region Kronoberg för att motverka denna typ av övergrepp.

Mina frågor till Charlotta Svanberg är

 1. Kan Region Kronoberg garantera att inga oskuldskontroller sker inom vår egen organisation eller av utövare som har någon form av vårdavtal med Region Kronoberg?
 2. Har Region Kronoberg tillfredsställande rutiner som förhindrar att denna typ av undersökningar utförs inom vår egen organisation eller av utförare med vårdavtal med Region Kronoberg?
 3. Har Region Kronoberg tillfredsställande rutiner för att uppfylla de lagkrav som finns att rapportera misstankar om att ett barn/ungdom far illa?"

16. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Nyttjandet av lokaler i Kronobergs län.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Centerpartiet skickade i början av året en skrivelse till Regionstyrelsen angående ”Decentralisering av arbetsplatser”. Vår andemening var dels att sprida Regionens arbetstillfällen över länet, dels att utnyttja våra egna lokaler på ett effektivt sätt.

I det svar som gavs på Regionstyrelsen, hänvisades bland annat till att det alltid är Regiondirektörens uppgift att fördela arbetsplatserna i länet, liksom att se till att alla lokaler utnyttjas effektivt.

Mina frågor till Regionstyrelsens ordförande är

 1. Hyr vi externa lokaler i länet och i så fall till vilken kostnad?
 2. Hur ser det ut med lokalutnyttjandet i länet? Har vi tomma ägda lokaler/m2? Var i så fall?
 3. Vilka åtgärder har vidtagits för att fylla de lokalerna?"

17. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Nya blodsockermätare.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellationer till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Flera landsting och regioner har infört nya blodsockermätare för vuxna och barn som innebär mycket stora fördelar för de enskilda diabetespatienterna. Mätarna placeras enkelt på kroppen och ger kontinuerliga värden av blodsockret istället för att dag som natt tvingas att ta blodprover för att utföra mätningar.

Typ 1-diabetiker löper stora risker att drabbas av olika komplikationer och följdsjukdomar såsom ögonskador, hjärtproblem, njurkomplikationer med flera. Att kontrollera sockervärdena bidrar till att minimera dessa risker. Många patienter i Kronoberg vill nu få tillgång till dessa nya mätare, Freestyle Libre, för att enklare kunna mäta sitt blodsocker.

I vår region vill vi verka för en jämlik vård till alla. Så är inte fallet inom diabetesvården. Det är möjligt för alla patienter att söka vård i andra landsting och regioner om vi inte kan erbjuda samma möjligheter till ny teknik som flera andra kan göra.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Varför erbjuder inte Region Kronoberg de nya blodsockermätarna till alla typ 1-diabetiker?
 2. Anser du att detta kan leda till att kronobergare istället söker diabetesvård i något annat landsting/region?
 3. Vad skulle det innebära ekonomiskt för regionen?"

18. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Situationen på våra akutmottagningar.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Trycket och belastningen på våra akutmottagningar ökar. Anställda vittnar om en allt mer ansträngd situation. Vad exakt det beror på är svårt att avgöra, men en orsak kan vara att många yngre människor söker sig till akuten istället för att uppsöka en vårdcentral. Vi har även många äldre svårt sjuka patienter i vårt län som då och då behöver akutvård.

Den senaste tiden har vi kunnat se att akutvårdsgarantin försämrats, det vill säga att man inte längre kan garantera att en patient som kommer till akuten får hjälp inom fyra timmar.

Mina frågor till Anna Fransson är följande:

 1. Vilka åtgärder vidtas för att även i fortsättningen kunna leva upp till akutvårdsgarantin?
 2. Hur planerar du att förbättra situationen på akuten både vad det gäller anställda och patienter?"

Paus

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Information om Sydafrika-samarbete

Talare

Errol Tremanie och Daniel Folkesson, ID

18. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Situationen på våra akutmottagningar.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Trycket och belastningen på våra akutmottagningar ökar. Anställda vittnar om en allt mer ansträngd situation. Vad exakt det beror på är svårt att avgöra, men en orsak kan vara att många yngre människor söker sig till akuten istället för att uppsöka en vårdcentral. Vi har även många äldre svårt sjuka patienter i vårt län som då och då behöver akutvård.

Den senaste tiden har vi kunnat se att akutvårdsgarantin försämrats, det vill säga att man inte längre kan garantera att en patient som kommer till akuten får hjälp inom fyra timmar.

Mina frågor till Anna Fransson är följande:

 1. Vilka åtgärder vidtas för att även i fortsättningen kunna leva upp till akutvårdsgarantin?
 2. Hur planerar du att förbättra situationen på akuten både vad det gäller anställda och patienter?"

9. Allmän regionpolitisk debatt (ca 5 timmar)

Sammanfattning

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, med vardera ett inlägg på maximalt 15 minuter per talare. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Härefter talar en partiföreträdare för övriga partier i följande ordning C, SD, V, KD, MP, FP med ett inlägg på maximalt tio minuter vardera, med rätt till replik samt kontrareplik enligt ovan.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige.

Det bör observeras att replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 11:55

9. Allmän regionpolitisk debatt (ca 5 timmar)

Sammanfattning

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, med vardera ett inlägg på maximalt 15 minuter per talare. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Härefter talar en partiföreträdare för övriga partier i följande ordning C, SD, V, KD, MP, FP med ett inlägg på maximalt tio minuter vardera, med rätt till replik samt kontrareplik enligt ovan.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige.

Det bör observeras att replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

Mötet återupptas ca kl 13:40

9. Allmän regionpolitisk debatt (ca 5 timmar)

Sammanfattning

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, med vardera ett inlägg på maximalt 15 minuter per talare. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Härefter talar en partiföreträdare för övriga partier i följande ordning C, SD, V, KD, MP, FP med ett inlägg på maximalt tio minuter vardera, med rätt till replik samt kontrareplik enligt ovan.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige.

Det bör observeras att replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 15:35

9. Allmän regionpolitisk debatt (ca 5 timmar)

Sammanfattning

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, med vardera ett inlägg på maximalt 15 minuter per talare. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Härefter talar en partiföreträdare för övriga partier i följande ordning C, SD, V, KD, MP, FP med ett inlägg på maximalt tio minuter vardera, med rätt till replik samt kontrareplik enligt ovan.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige.

Det bör observeras att replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 17.00

19. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande – Behov av tandvård i hela Kronoberg.

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Tryggve Svensson (V):

"Under senaste året har Centerpartiet uppmärksammat en oro för hållbarhet på lång sikt inom tandvården i Ryd och i Uppvidinge kommun. Vi har efterfrågat ett underlag för översikt över behov och tillgång i hela Kronoberg, särskilt i samband med ny etablering av tandvårdsklinik i Växjö samtidigt som utökning sker genom nybygge på Teleborg. I den debatten kunde vi också höra av ansvarig chef att regionens mobila tandvårdsklinik inte längre räcker till.

Vidare har vi redan tidigare ett generöst mottagande av både asylsökande och kommunplacerade nya svenskar med annan tandvårdskultur. Dessa är mycket välkomna till Kronoberg, men kräver ökande resurser runtom i regionen. I västra Kronoberg är vi till allra största delen beroende av privata tandvårdskliniker, men med ett underliggande ansvar för Region Kronoberg.

Mina frågor till Tryggve Svensson angående hållbar tandvård i hela Kronoberg är

 1. Hur ser statistiken för hela länets tandvårdsbehov och bemanning ut idag och de närmaste 5 åren inklusive de områden som sköts av privata kliniker? Var finns det privata respektive de regiondrivna klinikerna rent geografiskt.
 2. Vilken slags tandvård tas om hand av den mobila kliniken och var används den?
 3. Finns det behov av ytterligare mobil enhet?
 4. Vilken underliggande statistik finns för den av S, V, MP nyligen beslutade tandvårdskliniken på Söder i Växjö?
 5. Hur kommer tandvården i Uppvidinge och Ryd upprätthållas på ett hållbart och långsiktigt sätt?"

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Beslut om att göra Vårdcentralen Strömsnäsbruk till filial.

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I Smålänningen och i Smålandsposten har vi kunnat läsa om att Vårdcentralen Strömsnäsbruk skall omvandlas till en filial med läkarbemanning från Markaryd några dagar i veckan. Det föranleder några frågor:

 1. Är något beslut fattat om att ändra VC Strömsnäsbruk till filial?
 2. Vem har i så fall fattat beslutet?
 3. Vem anser du bör fatta beslut om nedläggning eller väsentlig förändring av en vårdcentral?
 4. Vilka insatser har gjorts hittills för att rekrytera läkare till Strömsnäsbruk?
 5. Vilken bemanning kommer vårdcentralen att ha framöver?"

21. Besvarande av frågor

22. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 28 oktober kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.