Talare

Marianne Hammarström

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Per Schöldberg (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Per Schöldberg (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Per Schöldberg (C)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Wirginia Bogatic (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Rolf Green (M)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Marianne Hammarström

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernila Tomèus (M)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Marianne Hammarström

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Gustafsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Marianne Hammarström

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

John Hed (SD)

B Upprop

J Allmän regionpolitisk debatt den 24 november.

Anförande: Göran Giselsson (M)

Anförande: Anna Tenje (M)

Anförande: Börje Tranvik (SD)

Anförande: Per Schöldberg (C)

Anförande:

Anförande: Britt Bergström (V)

Paus

J Allmän regionpolitisk debatt den 24 november.

Anförande: Helena Lagstrand (V)

Anförande: Bo Frank (M)

Anförande: John Hed (SD)

Anförande: Wirginia Bogatic (S)

Anförande: Carl-Olof Bengtsson (S)

Paus

1 Delårsrapport augusti 2014

2 Taxor och avgifter 2015

3 Vårdval Kronoberg - primärvård. Reviderad vårdersättning 2015

4 Fastställande av budget 2015 med flerårsplan 2016 och 2017 och Finansplan 2015 med plan 2016-2017

Paus

K Allmänhetens frågestund den 25 november

4 Fastställande av budget 2015 med flerårsplan 2016 och 2017 och Finansplan 2015 med plan 2016-2017

Paus

4 Fastställande av budget 2015 med flerårsplan 2016 och 2017 och Finansplan 2015 med plan 2016-2017

Paus

4 Fastställande av budget 2015 med flerårsplan 2016 och 2017 och Finansplan 2015 med plan 2016-2017

Paus

5 Patientförsäkringen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Solvens II

6 Byggnation av nytt metodkök och restaurang på RyssbyGymnasiet AB

7 Vårdval Kronoberg - Specialiserad hudsjukvård i öppen vård - Vårdval hud. Reviderad regelbok med ekonomiska regleringar för 2015

8 Svar på motion - Översyn av Landstinget Kronobergs tobakspolicy

9 Svar på motion - Hållbar och långsiktig personal- och kompetensförsörjning behövs

11 Svar på motion - Öresundståg AB och den regionala tågtrafiken

12 Svar på motion - Utveckling av hjärtsjukvården i Kronobergs län

13 Svar på motion - Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Paus

13 Svar på motion - Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

14 Svar på motion - Ta fram riktlinjer för antalet underställda per chef

15 Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

16 Revidering av politisk organisation i Region Kronoberg 2015

17 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg från 2015

18 Reglemente för Region Kronobergs pensionärsråd

19 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015

20 Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2015

21 Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden under 2015

22 Direktsändning/eftersändning av regionfullmäktiges sammanträden 2015

23 Överlåtelse av medborgarförslag till landstingsstyrelsen/regionstyrelsen - Ge uppdrag till ansvariga för datateknik och datakommunikation så att läkaren med en enkel knapptryckning kan ändra dosering i befintligt recept

24 Val samt fastställande av turordning för ersättare

25 Skriftlig information: Redovisning av medborgarförslag som behandlats i landstingsstyrelsen under 2014

26 Skriftlig information: Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Kvalitetssäkring av medicinskteknisk utrustning samt landstingsstyrelsens svar

Avslutning