Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

John Hed (M)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Rolf Sällryd (KD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

John Hed (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (FP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbeè (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Välkomnande

A Sammanträdets öppnande

B Upprop

C Val av ordförande i landstingsfullmäktige/regionfullmäktige för tiden 2014-10-15 - 2018-10-14

D Val av förste vice ordförande i landstingsfullmäktige/regionfullmäktige för tiden 2014-10-15 - 2018-10-14

E Val av andre vice ordförande i landstingsfullmäktige/regionfullmäktige för tiden 2014-10-15 - 2018-10-14

F Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll

G Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet

H Utseende av valberedning, 13 ledamöter och 13 ersättare, för tiden 2014-10-15 - 2018-10-14

I Inkommen begäran om entledigande a) som ledamot i fullmäktige från Dennis Dioukarev, Torslanda (SD) b) som ersättare i fullmäktige från Maria Carlsson, Hovmantorp (S)

J Allmän regionpolitisk debatt den 24 november.

J a) Inledningsanförande: kommunstyrelsens ordförande Suzanne Frank (M)

J b) Inledningsanförande: Anna Fransson (S)

Paus

J Allmän regionpolitisk debatt den 24 november.

J c) Inledningsanförande: Sven Sunesson (C)

J d) Inledningsanförande: John Hed (SD)

J e) Inledningsanförande: Lennart Värmby (V)

J f) Inledningsanförande: Eva Johnsson (KD)

J g) Inledningsanförande: Michael Öberg (MP)

Paus

J Allmän regionpolitisk debatt den 24 november.

Inledningsanförande: Yngve Filipsson (FP)

Paus

J Allmän regionpolitisk debatt den 24 november.