Kommunfullmäktige 19 april 2022

Växjö kommunfullmäktige 19 april 2022

av: Växjö kommun 5 månader 2 veckor sedan Programlängd: 4:41:40
Månadens fullmäktigemöte av och med Växjö kommun. Ärenden, mål och riktlinjer för verksamheten beslutas, det diskuteras även interpellationer, nämndefrågor, motioner och medborgarförslag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje månad om mål och riktlinjer för verksamheten, och vilka nämnder som ska finnas.