Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Prisutdelning under Kvalitetsveckan 2015

av: Region Kronoberg Programlängd: 0:48:46
För sjunde året i rad, men första året för Region Kronobergs räkning, arrangeras kvalitetsveckan för alla medarbetare i organisationen! Årets tema är det värdeskapande mötet. Kvalitetsveckan arrangeras alltid vecka 46, i år den 9-13 november, och avslutas med en chefsdag där vi korar årets bästa kvalitetsarbete. Syftet med veckan är att skapa forum för att mötas och dela med oss av goda exempel som har förbättrat kvaliteten i organisationen. Veckan avrundas med denna utdelning av kvalitetspriset 2015 (inget patientsäkerhetspris utdelas i år).

Medverkande

Martin Myrskog
Ingeborg Franzen

Produktionsteam

Dennis Jönsson
Johan Nilsson