Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Utbildningsdag - Rätt att veta!

av: Region Kronoberg Programlängd: 5:24:12
En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Noaks Ark Småland och Halland, RFSL Kronoberg och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Noaks Ark Småland och Halland och RFSL Kronoberg vill därför bjuda in till en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Produktionsteam

Öppna Kanalen Växjö