Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Regionfullmäktige - 29 april 2015

av: Region Kronoberg Programlängd: 5:41:33
Fullmäktigemöte med Region Kronoberg. Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Webbsändningen kan även ses på www.regionkronoberg.se

Produktionsteam

Daniel Westergren
Johan Nilsson
Erik Jarl