Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Regionfullmäktige - 25 februari 2015

av: Region Kronoberg Programlängd: 3:44:46
Fullmäktigemöte med Region Kronoberg. Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Webbsändningen kan ses via www.regionkronoberg.se