Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Rätt att veta! - Vuxnas samtal med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

av: Region Kronoberg Programlängd: 2:24:49
Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.

Sandra Dahlén är utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

Produktionsteam

Öppna Kanalen Växjö