Lokala och regionala dialoger om sammanhållningspolitiken....

LIVE: ​Strukturfonder i Småland och Öarna: erfarenheter och framtidsutsikter

av: Region Kronoberg 5 år 12 månader sedan Programlängd: 5:30:00
Småland och Öarna inbjuder dig till en heldagskonferens med fokus på EU:s strukturfonder. Konferensen ingår i Europeiska kommissionens initiativ ”Europe in my region” och syftar till att lyfta fram mervärdet med EU:s sammanhållningspolitik. Under dagen visas konkreta resultat av de investeringar som gjorts på lokal och regional nivå i Småland och Öarna, diskuteras erfarenheter kring den nuvarande programperioden samt presenteras information om kommande utlysningar. Dagen kommer även att innehålla framtidsutblickar gällande sammanhållningspolitiken.
___________

08.45 - 09.15
Kaffe och registrering

09.15 - 09.30
Inledning och välkommande
Christel Gustafsson, Utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Leif Larsson, Ordförande Småland och Öarna

09.30 - 10.15
Paneldebatt: Sammanhållningspolitikens betydelse för utvecklingen i regionerna
Anne Karlsson (S), ersättare i regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg
Irene Oskarsson (KD), ledamot i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
Lena Celion (M), ledamot i regionfullmäktige, Region Gotland
Leif Larsson (C), ledamot i regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län
Moderator: Dr Mikael Olsson, Forskare och Analytiker

10.15 - 10.45
Framtidsutsikter för sammanhållningspolitiken
Stefan Welin, Europeiska Kommissionen, DG for Regional and Urban Policy
Magnus Astberg, Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

10.45 - 11.00
Småland och Öarna Programmets genomförande: regionalfonden
Henrik Blomberg, Programansvarig, Tillväxtverket

11.00 - 11.30
Hur bygger vi innovationsfrämjande miljöer som ökar regionens konkurrenskraft?
Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län, projektet: Social innovation för regional utveckling
Mirka Kans, Linnéuniversitetet, projektet: Linnaeus Technical Centre 2020
Inledning av Maria Petersson, Region Gotland

11.30 - 12.00
Hur arbetar svenska kommuner för att minska klimatpåverkan från transporter?
Anna Tibbelin, Kommunförbundet Skåne, projektet: Fossilbränslefria kommuner i Skåne
Fredrik Eliasson, Region Örebro län, projektet: BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit
i Örebro
Inledning av Lena Westman, Regionförbundet i Kalmar län

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.30
Hur samverkar aktörer i Småland och Öarna för att skapa attraktiva förutsättningar och
mångfaldiga alternativ till bilen vid persontransporter och godstransporter?
Lydia Olofsgård och Hanna Olovsson, Energikontor Norra Småland, projektet: Hela resan
Maria Isaksson, Region Kronoberg, projektet: Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg
Inledning av Anna Sickeldal; Region Jönköpings län

13.30 - 13.45
Småland och Öarna Programmets genomförande: socialfonden
Åza Rydén, Regionchef ESF-rådet

13.45 - 14.30
Hur arbetar vi med insatser som stärker individer utanför arbetsmarknaden?
Mohamed Abouhafs, Kompetenscentrum Gotland, projektet: Integration på arbetsplatsen
Sara Vaarning Vetter, Älmhults kommun, projektet: Kompetensförsörjning i realtid
Tobias Ragnarsson, Vimmerby kommun, projektet: Arbetsintegration kvinnor
Inledning av Therese Magnusson, Region Kronoberg

14.30 – 15.15
Öppen diskussion: erfarenheter från Småland och Öarna Programmets genomförande
Moderator: Dr Mikael Olsson, Forskare och Analytiker

15.15 – 15.30
Reflektion och avslutning
Leif Larsson, Ordförande Småland och Öarna