Regionfullmäktige 8 semptember 2021

Kronobergs Regionfullmäktige 8 september 2021

av: Region Kronoberg 2 år 2 veckor sedan Programlängd: 3:08:53
http://kronoberg.okv.se/rf210908

Månadens Regionfullmäktige-möte av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls denna gång i Växjö Konserthus och är öppet för alla som vill komma och lyssna.