Kronobergs regionfullmäktige 30 november 2022

Kronobergs Regionfullmäktige 30 november 2022

av: Region Kronoberg 9 månader 4 veckor sedan Programlängd: 6:14:47
http://kronoberg.okv.se/rf221130

Månadens Regionfullmäktige-möte, av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls i Utvandrarnas Hus och är öppet för alla som vill komma och lyssna.