Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kronobergs Regionfullmäktige 26 oktober 2016

av: Region Kronoberg Programlängd: 5:34:15
http://kronoberg.okv.se/rf161026

Månadens Regionfullmäktige av och med Region Kronoberg som är det första mötet efter sommaruppehållet.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.