Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kronobergs Regionfullmäktige 21 juni 2016

av: Region Kronoberg Programlängd: 8:00:00
http://kronoberg.okv.se/rf160621

Årets andra Regionfullmäktige av och med Region Kronoberg som denna gången innehåller budgetärendet. Mötet är uppdelat på i två dagar.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.