Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Energiseminarium: Kulturmiljö och vattenförvaltning

av: Region Kronoberg Programlängd: 0:22:30
Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling sydost! Ett seminarium på temat framtidens förnybara energikällor, för att tillsammans forma vägen för en hållbar utveckling, god livsmiljö och tillväxt i region sydost. Arrangerat av Energikontor Sydost, Energiföretagen Sverige (Svensk Energi), Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Kulturmiljö och vattenförvaltning, av Karl-Oskar Erlandsson, Länsstyrelsen Blekinge

Medverkande

Karl-Oskar Erlandsson

Produktionsteam

Daniel Westergren