Teckenspråket som väcker nyfikenhet, teckentolkad

Teckenspråket som väcker nyfikenhet

av: Funkibator 7 år 4 månader sedan Programlängd: 0:30:10
Denna version av programmet teckentolkas.
Teckenspråkets dag är den 14 maj. I år är det 35 år sedan Sverige som första land i världen erkände teckenspråk som förstaspråk för döva. I samband med det här uppmärksammar vi teckenspråket där vi försöker gräva lite djupare, ställa frågor och även våga ställa de där ”dumma” frågorna. Vi får möta ett antal personer från föreningslivet och en som är nyanländ flykting och som lärde sig teckenspråk under en praktik inom Funkibator. Vi söker efter svaren på frågor kring om det finns ett eller flera olika teckenspråk och hur det fungerar om man varken ser eller hör.

Programmet har kommit till genom ett samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda och Funkibator i Kronobergs län. Programmet är en del i en större informationskampanj för att sprida information och medvetenhet kring teckenspråk och att leva i en situation där man kommunicerar genom händer, kroppspråk och mimik.

Medverkande

Cia Grönborg
Rami Alkenayeh
Martin Widqvist
Matilda Skog
Kerstin Andersson
Veronica de Reuver

Produktionsteam

Daniel Westergren
Johan Nilsson
Avdi Islami