Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Studio 1

av: Film- och TV-gymnasiet Programlängd: 0:25:00
Denkan och Flippen, som går andra året på Film- och TV-gymnasiet, guidar tittarna om hur det är att gå på Film- och TV-gymnasiet. De pratar med Björn Gullander, som är lärare på programmet, samt visar några av många filmprojekt som eleverna har arbetat med.