Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

EuroparlTV, vecka 46 2016

av: EuroparlTV Programlängd: 0:15:55
Ett urval av program som EuroparlTV har producerat sedan förra veckan, textade på svenska.
Gå till http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx och sök på titlarna för beskrivningar.
Repristider står här till höger.

17:00:00 Nya åtgärder för att bekämpa momsbedrägeri
17:05:42 På agendan i Strasbourg: Grundläggande rättigheter och Sacharovpriset
17:09:01 Att göra webbplatser och appar tillgängliga för alla
17:10:52 Migrantbarn: barn, med barns rättigheter
17:12:58 Plenarzappande 2 oktober 2016