Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

EuroparlTV, vecka 35 2016

av: EuroparlTV Programlängd: 0:16:48
Ett urval av program som EuroparlTV har producerat sedan förra veckan, textade på svenska.
Gå till http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx och sök på titlarna för beskrivningar.
Repristider står här till höger.

17:00:00 Brittisk folkomröstning: Europaparlamentet debatterar resultatet
17:03:56 Vad förväntar du dig av EU?
17:05:55 Ett panorama över kampen mot terrorism
17:11:29 Parlamentet reagerar på rådets toppmöte om Brexit
17:13:17 På agendan: eldvapen, bilutsläpp, Slovakiens EU-ordförandeskap