Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

EuroparlTV, vecka 19 2016

av: EuroparlTV Programlängd: 0:14:17
Ett urval av program som EuroparlTV har producerat sedan förra veckan, textade på svenska.
Gå till http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx och sök på titlarna för beskrivningar.
Repristider står här till höger.

17:00:00 Adoptioner utan samtycke i Europa – ett juridiskt minfält
17:06:29 Avradikalisering: att revolutionera berättelsen
17:08:01 Roaming: en stor dag i en lång kamp
17:09:15 Det europeiska öppenhetsregistret
17:11:28 Sammanfattning: avtal mellan EU och Turkiet, radikalisering och tåg