Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

EuroparlTV, vecka 18 2016

av: EuroparlTV Programlängd: 0:16:36
Ett urval av program som EuroparlTV har producerat sedan förra veckan, textade på svenska.
Gå till http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx och sök på titlarna för beskrivningar.
Repristider står här till höger.

17:00:00 Dialog krävs för att undvika en kris i Venezuela
17:01:30 ”Det är vår plikt att samarbeta med Tunisien” – Martin Schulz
17:03:11 A(ssistent)-teamet
17:07:02 ”Den som skjuter i Guds namn skjuter mot Gud”
17:10:06 Uppgiftsskydd: problem och lösningar
17:12:12 Järnvägar – på rätt spår mot bättre service