Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

EuroparlTV, vecka 17 2016

av: EuroparlTV Programlängd: 0:13:23
Ett urval av program som EuroparlTV har producerat sedan förra veckan, textade på svenska.
Gå till http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx och sök på titlarna för beskrivningar.
Repristider står här till höger.

17:00:00 Framstående forskare samarbetar med beslutsfattare
17:01:27 På ankomsttavlan: delning av uppgifter om flygpassagerare
17:03:17 Plenarzappande april 2016: Panamadokumenten, terrorism, dataskydd, PNR
17:06:12 På agendan: det fjärde järnvägspaketet och skatteflykt
17:09:18 Att ge EU:s ekonomi och säkerhet ett uppsving, med lite hjälp från rymden
17:10:36 På agendan: miniplenarsammanträde, attackerna i Bryssel och avradikalisering