ÖKV Play - Atrium - ett socialt företag i Växjö

Atrium - ett socialt företag i Växjö

av: Atrium 10 år 12 månader sedan Programlängd: 0:04:32
Atrium ser människor som en resurs, och anpassar sina arbetsplatser till medarbetarna. Atrium tillvaratar resurser hos personer med psykiska funktionshinder genom att erbjuda anställning, arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Filmen visar Atriums sex olika verksamheter.