Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Lika men ändå olika - unga kvinnor blir kulturambassadörer

av: Arabisktalande kvinnoföreningen Programlängd: 0:15:17
Lika men ändå olika är ett projekt inom den Arabisktalande kvinnoföreningen. Syftet är att bidra till integration, jämställdhet och demokrati genom att lyfta fram unga kvinnor med utländsk bakgrund, och utbilda dem till kulturambassadörer. De ska bidra till att behålla och sprida kunskap om de positiva aspekterna från deras kultur, men också upphäva de negativa traditionerna. Föräldrar till dessa kvinnor involveras också. I studion samtalar Britt Segerberg med projektledaren Dalala Abdel Gani och kulturambassadörerna Yasmina Moussaoui och Dalia Yassin.